Main Menu
Search Site

powered by FreeFind
Channelen Les #13 Waarom mensen niet channelen
Channelen Les #13 Waarom mensen niet channelen
Door Peter Farley www.4truthseekers.org

"Ik vond je website en heb over het channelen gelezen, en ja, ik heb het geprobeerd te doen. Ik ben nog niet in staat iets te horen."

Er komen van over heel de wereld veel mensen naar me toe die me vragen over hun missie. Het probleem is dat voor de meeste van hun geld dat ze van mij verlangen hun missie geheel in kaart te brengen, zo van ga daar en doe dat, het is echter slechts zelden dat een missie zo werkt. Wanneer ik ze vertel dat ik ze wil assisteren om hun eigen missie te vinden, zoals het in het artikel wordt uitgelegd en aangeboden, en ze vraag of ze de channeling oefening hebben gedaan, is het vaak het laatste wat ik van ze hoor.

Het is slechts een tot drie procent die werkelijk de moed hebben om op te staan en om zo ook pro actief in hun eigen spiritueel leven en missie te gaan staan. We zijn spiritueel gezien te verwaarloosd en verkracht door de religies en het new age denken, welke onze overlords over ons heen hebben gespoeld en op ons in hebben laten werken, om onszelf ook nog maar enigszins te verdedigen, en in onze eigen spirituele en kosmische kracht te gaan staan.

Mensen zijn kreupel te noemen wat betreft dit soort van pro activiteit in hun eigen spirituele leven. Wat betreft een passieve activiteit als bijvoorbeeld het luisteren naar een sermon of les krijgen van een goeroe, daar wordt wel gemakkelijk in meegegaan. Dat is waarom de spirituele werelden niet gevuld zijn met spirituele meesters. Na ontelbare millennia hebben mensen niet langer de wilskracht om zichzelf letterlijk uit het drijfzand van de slaaf mentaliteit te trekken om zo een motivatie te maken richting wederom persoonlijk contact met hun hogere zelf en/of gids begeleiding, daar waar het voor bestaat.

  • dus de eerste reden om niet te channelen zou luiheid zijn of mentale onvolwassenheid

Ten tweede is het de angst die om de hoek komt kijken bij het praten met iemand die ons beter kent dan we onszelf kennen en al onze kleine donkere geheimen en gedachten kent. Weet je dat de spirit en onze gids begeleiding ons nooit veroordeeld? Zij weten hoe de wetten van karma werken ten opzichte van het balanceren van al onze gedachten en daden en dat in dit klaslokaal, het leven genoemd, de lessen vaak moeilijk zijn, en dat we blijven werken aan dezelfde soort lessen opnieuw en opnieuw totdat we ze geleerd hebben.

In het begin van mijn eigen missie toen ik heel erg koppig weigerde om de oude manieren die ik gewend was los te laten vertelde de gids begeleiding mij “Peter, we zullen hier altijd bij jou zijn zolang als je wilt blijven op deze planeet, maar...” En de maar was dat ik degene zou zijn die niet het plezier en het avontuur zou kunnen beleven van wat het is dat ik hier kwam doen, aangezien de gids begeleiding altijd backup plannen en alternatieve plannen heeft om het werk gedaan te krijgen omdat ze weten hoe weinig mensen werkelijk opstaan en gaan doen wat het is dat ze hier kwamen doen.

Mijn grootste excuus was dat ik slechts Peter Farley van Kamiri straat nummer 7 was....dah dee dahh dee dah... waarop zij zeiden, “Nee dat ben je niet. Dus kom op en begin er mee.” En ze sleepten me al trappend en schreeuwend in hetgeen wat ik nu allemaal heb gedaan en nog steeds doe, en gedaan zonder er ooit enige spijt hebben. Een ander excuus was alle slechte dingen die ik in mijn leven had gedaan. En met wat hulp hebben ze me naar het begrip geleid dat alles dat ik ooit had gedaan, goed en slecht, me had geleid tot een beter begrip van wat ik hier kwam doen en nu doe.

Het is slechts zelden dat er iemand op mijn healing tafel komt zitten met een probleem dat ik niet al eens heb meegemaakt en doorleefd.

Als ik onderwijs kan geven over werkelijke spiritualiteit, en dus niet slechts over herhaalde informatie, komt dat omdat de gids begeleiding mij via de de moeilijke weg over elke kant van de spirituele medaille hebben geleerd. Planeet de aarde is de ereklasse van de ereklasse's en de gids begeleiding is erg blij dat we hebben ingestemd om hier te komen in een poging iets voor elkaar te krijgen in hetgeen zich nu in dit leven afspeelt. Het zou nog mooier zijn als we het allemaal voor elkaar kregen, maar onze pogingen worden sowieso al erg gewaardeerd. We hebben allemaal een donker verleden. We zijn hier allemaal geweest om de duisternis te helpen creëren die we nu moeten bevechten. Wie beter dan de creator's zelf kunnen hetgeen ze gecreëerd hebben ook weer helpen vernietigen?

  • dus de tweede reden om niet te channelen is angst voor veroordeling en de gevolgen

Mentale mensen denken dat ze veel moeite zullen hebben met het channelen omdat alles vele malen over geanalyseerd wordt door het denken, dus vaak zullen ze het niet eens proberen. Zoals de bovenstaande dame die dacht dat ze niet aan het channelen was - “Toen ik channelde voelde ik dat ik tegen mezelf aan het praten was, mezelf vragen stelde en deze ook zelf beantwoorde.” Sjonge, wat heb ik dat vaak gehoord. Toen ik haar vroeg om haar pogingen van het channelen te versturen was er echter een goed solide gedeelte daadwerkelijk afkomstig van haar gids begeleiding die met haar sprak en haar zo ook erg juiste informatie gaf.

Alles wat ze nodig had was iemand om dit voor haar te bevestigen en om haar te begeleiden om haar manieren te vinden om het mentale te kunnen onderscheiden om zo in staat te kunnen zijn om haar verbinding te versterken en te zuiveren.

De bevestiging van buiten af is bijna essentieel in het begin behalve voor diegenen voor wie dit proces heel natuurlijk verloopt. De geest heeft dit soort feedback in het begin nodig om zo tot rust kunnen komen over het proces en zo zijn manier te vinden en weg te vinden tussen en door alle kleine blokkades die zijn ontstaan in de connectie tussen ons en onze persoonlijke spirituele gids begeleiding.

Diegenen die met iemand samenwerken die weet en kan legitimeren dat hetgeen wat ze doorkrijgen ook daadwerkelijk klopt of waar ze op moeten letten, zijn degenen die snel in het proces groeien en het channelen ook vaker volhouden dan diegenen die denken dat ze direct helemaal zelf kunnen doen.

Wanneer we iets over enig ander onderwerp wil leren gaan we op zoek naar een school, een leraar, een onderwijzer, dus waarom niet - in het begin - hetzelfde doen voor wat betreft het channelen? En mannen hebben het meeste moeite met het vragen voor begeleiding, we weten immers allen hoe vervelend ze het vinden om te moeten stoppen om de weg te vragen * glimlach

  • angst om begeleiding te vragen is de derde reden waarom mensen niet channelen

Het is grappig hoe vaak ik mensen mij hoor vertellen over het 'automatisch schrift' waarbij ze zeggen dat ze het al eerder hebben geprobeerd. Channelen is slechts een ander woord voor een intiem gesprek met een lang verloren vriend – iemand die meer om ons geeft dan wij om onszelf. Automatisch schrift geeft een klank alsof we met een computer praten die elke vraag die we stellen zal beantwoorden omdat het antwoord ergens in het geheugen zit opgeslagen.

Channelen wordt ook weleens zo opgevat dat het zou betekenen dat iemand anders het bezit van ons zou nemen of de controle van ons wezen van ons overneemt. Werkelijke spirituele gids begeleiding zal nooit iets anders doen dan suggesties geven, liefdevol, over wat het beste voor ons en voor ieder zou zijn.

Het semantische blokkeert voor sommige mensen het channelen.

Zoals de gids begeleiding mij zo vaak door middel van mijn schrijven heeft laten zeggen, mensen willen niet luisteren naar 'God' omdat 'God' hen misschien iets kan vragen wat ze niet willen doen.

Daarom gebruiken ze het excuus “Ik kan mijn gidsbegeleiding niet horen.” Dit is, uiteraard, het grootste probleem wat betreft de gehele situatie van de aarde, zelf wil tegenover de hogere wil.

De spirit en de gidsbegeleiding willen simpelweg meer voor ons dan we voor onszelf willen. Het probleem is, ja, we moeten ervoor werken en het verdienen maar dan is er werkelijk niets meer wat we niet kunnen hebben (zo lang we niet gehecht zijn of worden aan hetgeen we ontvangen). Als al onze benodigdheden worden beantwoord door de spirit, zou je verbaasd zijn over hoe weinig dingen nog echt belangrijk blijken te zijn. Spirituele mensen hoeven geen leven te leiden met magere middelen. Spirit en onze gids begeleiding deelden zij gelukkig en vervult zijn. Het is een erg rijk en voorzienend universum wanneer wij onze oude geloofsovertuigingen over wat spiritualiteit betekent en hoe spirituele mensen zouden leven kunnen loslaten.

Zelf wil houd velen van het zelfs alleen maar in verbinding willen zijn met iets waarvan ze denken dat het hun leven zou wegnemen en hun leeg en berooid zou achterlaten. Het is meer dan buitengewoon hoeveel mensen niet willen dat hun vrienden en familie weten dat ze hun eigen gids begeleiding channelen. Planeet de aarde is zo'n slechte plek geworden in zijn devolutie dat mensen er feitelijk beschaamd zijn tegenover het werkelijk spiritueel zijn, en zeker beschaamd of terughoudend door het zogezegde onzingehalte protest waarmee het vaak door familie, naasten of anderen wordt beantwoord.

Familie is, voor het grootste gedeelte, een karmische disfunctionele eenheid. Waarom wij ze altijd zo veel waarde toekennen verbaast me keer op keer. En voor wat betreft de geliefden die ons niet ondersteunen in alles wat we doen, zeker in zoiets bijzonders als werkelijk verbonden zijn met onze hoogste spirituele gids begeleiding, dan definieert dat voor ons wat het woord liefde als betekenis heeft gekregen op deze planeet in dit laatste stadium van zijn totale verlamming in termen van spirituele evolutie.

Jazeker, de planeet is in ascentie, maar niet één van dit soort ideeën en ouderwetse instituties van controle zullen in die ascentie meegaan. Als je nog steeds in die leugens leeft en zulke onjuiste definities van zo iets bijzonders als liefde op de koop toeneemt, pak dan maar alvast in want dan zul je ergens anders heen gaan waar die leugens wel nog steeds zullen bestaan, tot je er moe van wordt en zal willen laten gaan en verder zal willen gaan naar iets velen malen wekelijker dan je jezelf ooit had kunnen voorstellen.

Het is de manier van de New World Order om zijn slaven onder controle te houden, de gedachten om uitgelachen te worden omdat je iets doet dat totaal tegen de normen van de matrix ingaat. Zoals Morpheus tegen Neo zegt, "De gevangenis heeft geen wachters nodig aangezien de gevangenen elkaar in het gelid zullen houden."

Groepsdruk is de grootste reden voor mensen om niet te channelen en daardoor geen gebruik te maken van het tot hen beschikbare hoogste niveau van gids begeleiding welke hun kan assisteren bij hun missies.

Er is één motto dat hierbij in bijna elke situatie helpt. Just do it! Je zou verbaast zijn als je ziet hoe makkelijk het te doen is, en hoe het werkelijk nooit meer alleen zullen zijn kan voelen voor ons, wij die ons zo verloren en alleen hebben gevoeld.

http://www.4truthseekers.org/channeling_your_mission.php

In service, Peter