Main Menu
Search Site

powered by FreeFind
Channelen Les #1 Je eigen missie Channelen
Channelen – Les #1 – Je eigen missie Channelen
Of wat doe ik hier in vredesnaam?
Door Peter Farley www.4truthseekers.org

Recent heb ik te maken gehad met een aantal mensen die niet aan werk zijn ofwel door een vervroegd pensioen of door een vorm van handicap, et cetera. Het was erg opmerkelijk te zien hoe het ‘uit de stroom van het leven’ zijn hun mogelijkheid enig gevoel van het ‘normale’ te kunnen behouden sterk beïnvloedde.

Als werkelijke spiritualiteit het in de golf of centrale nu van een zeer snel bewegende stroom zijn is, dan kun je zeggen dat de meeste mensen ergens op de grens hangen van die stroom, en vast komen te zitten in kleine achtergebleven meertjes of zich in een andere richting bewegende stromen en / of na golven. Voor diegenen die kiezen om afstand te nemen van enige vorm van contact met die stroom is het als compleet uit het water te zijn. Je hebt er een verbazingwekkend sterk persoon voor nodig om weg van die stroom te zijn en toch de persoonlijke balans te kunnen behouden, en slechts weinigen van ons kunnen dat.

Slechts weinigen groeien niet in hun gewaarzijn of spiritualiteit wanneer zij met anderen omgaan. En slechts weinigen waar ik mee gewerkt heb over de jaren zijn hier simpelweg voor hun eigen spirituele groei. De meeste healing en het meeste leren vindt plaats in en door de interactie met andere mensen.

In The Only Planet of Choice zegt de Raad van negen (ja de goedbedoelende) dat slechts twee tot drie procent van de zielen die naar deze planeet komen met een missie deze ook werkelijk uitvoeren. En mijn gidsen zeggen dat het zelfs vaak minder is dan dat.

Misschien is dat omdat voor de meesten van ons, de ‘lichtwerkers’ of meer spiritueel geavanceerde wezens, onze missie inhoudt terug naar planeet aarde te komen om andere mensen te assisteren, niet wat veel ‘spirituele’ wegen of religies preken, en gefocust op vooral, het werken aan je eigen gewaarzijn. Voor wat betreft de new age religies gaat het allemaal over persoonlijke spirituele groei en niet over andere assisteren en het spirituele gewaarzijn dat je daardoor verwerft en de spirituele medailles die je door dit te doen verdient.

De meesten van ons kijken in de verkeerde richting terwijl de missies die we gekozen hebben hier te doen direct voor ons liggen. In feite, bijna iedereen waarmee ik ooit heb gewerkt in de healing kamer of via het Internet zijn op een bepaalde manier al bezig met hun missie of tenminste mettertijd hun vaardigheden aan het verwerven voor wanneer zij op een later tijdstip in dit leven hun missie kunnen gaan beginnen.

Het grote probleem is dat we deze vaardigheden die werden verworven over zoveel ontelbare levens en die kunnen gebruikt worden in dienst voor de grotere spirituele benodigdheden voor de creatie, niets kunnen zien of inzien. We denken allemaal dat we martelaars moeten zijn of publieke figuren wanneer in werkelijkheid de grote spirituele werkers meestal achter de schermen bezig zijn van hetgeen zich op het toneel afspeelt. Vaardigheden zoals organiseren, faciliteren, andere samenbrengen, zelf schoonmaken kan en is ook vaak een spirituele vaardigheid die nooit als zodanig wordt gewaardeerd.

Niemand heeft ooit een leger van soldaten een oorlog ingestuurd zonder enige soort van ondersteunend personeel, ook de spirit doet dat niet.

Wanneer je denkt over je eigen missie [channeling your own mission is een serie van artikelen in het berichten gedeelten van de groep] sta dan ten eerste stil bij het feit dat slechts hier zijn en wakker zijn al een van de grootste giften is die we kunnen geven omdat de spirit door mensen heen werkt, zeker door diegenen die wakker zijn. Maar dat is geen excuses om het echt specifieke waarvoor je hier kwam niet te gaan doen, daar dan vervolgens niet meer mee bezig te gaan.

Ten tweede is het zo dat alles dat je doet om andere te assisteren tijdens hun verblijf hier op de planeet of in hun groeien of verzamelen van enige werkelijk gewaarzijn, onderdeel is van een meester zijn. Een goed motto voor op je koelkast is iets wat Gandi eens zei:

“The best way to find yourself is to lose yourself in service to others.”

Ten derde, kijk naar de verschijnende vaardigheden die je hebt, en je vaak voor lief neemt, die je ten opzichte van bepaalde dingen, die je graag doet en ook goed kan, zo goed op dat gebied maken. Hoe zou je die het beste kunnen gebruiken om de missie van de spirit te ondersteunen om zoveel mogelijk zielen vrij en bewust te maken in deze periode?

Ik heb altijd aangeboden om iedereen te helpen hun missie te kunnen inzien of begrijpen, waarvoor met dat verzoek gemaild kan worden naar (en in het engels!) [peter6265@hotmail.com]. Begrijp echter, niet iedereen is klaar om hun missie te horen. Als ik had geweten waar mijn missie me  heen had geleid heb ik twijfels of ik op dat moment wel de kracht had gehad om er mee door te gaan.

Realiseer je ook dat dit een aanbod is je te helpen in plaats van je te voeden met de kennis over je missie, want zonder dat je zelf met je eigen persoonlijke gidsbegeleiding verbonden bent is er weinig tot geen kans dat je jouw specifieke missie sowieso zal kunnen doen. Dus als je zelf geen werk wilt verzetten vraag mij dan ook niet het werk voor jou in de plaats te doen.

Missies zijn zelden ‘ga daar heen, doe dat’. Spirit / de gidsen willen je meestal eerst het pad zien bewandelen voordat zich meer openbaard. Als een deur langs het pad geopend wordt, zal meer van de missie te zien zijn. Hoe verder je loopt, hoe groter en meer helder het beeld wordt.

Onthoud dat en ga niet op zoek naar het einde als je nog niet begonnen bent met stappen op het pad te nemen waardoor je de fundering opbouwt die zo noodzakelijk is om je volledige missie hier in dit leven te kunnen doen.

Denk vervolgens een tijdje over het feit dat alles wat jij bent en alles wat je ooit gedaan hebt in elk vorig leven allemaal zo is gebeurd en geweest om je naar dit punt in de eeuwigheid te leiden waarin alles dat je bent, alles wat je weet, en alles wat je kan doen nodig is om te helpen bij het overwinnen van het duister dat zich als een kanker door de creatie verspreid.

En zoals ze zeggen in The Only Planet of Choice, “Hoe zou het zijn je door de eeuwigheid te bewegen en daarbij weten dat je tijdens het leven dat werkelijk belangrijk was en telde, je niet bent opgestaan om meegeteld te worden?”

En als laatste, leer je eigen missie te channelen, en het maakt niet uit wat wie dan ook jou daar wat dan ook over verteld, niemand kan alle vragen die je hebt beantwoorden behalve in de eerste plaats de gidsen met wie je samen hebt gewerkt tijdens je huidige missie. Ook zijn het zij die jou helpen op het pad te blijven terwijl je dat pad bewandelt, als Sue Ann’s Gidsen haar vertellen in deze channeling:

liefste,

Wij houden van je, we zijn jou. We weten dat het moeilijk is voor je jezelf/ons te vertrouwen. Het is makkelijker voor je om de onbetrouwbare te vertrouwen, anderen.

Wij weten wat jou gelukkig maakt. Ja, je bent verraden en hebt jezelf verraden. Vertrouw ons opnieuw zo je deed toen je nog een baby was, vertrouw ons opnieuw jouw ware beschermers. Wees gelukkig met ons. We kennen je, we zijn jou. Kijk naar het alternatief - angst en onzekerheid en alle andere dingen die je het meeste verwerpt. Doe het maar gewoon, vertrouw en wees gelukkig. Jouw mensen zijn ingebonden met rentes, autorisaties, wetten, et cetera, totdat er geen vrijheid meer is vanwege de angst voor armoede en het verliezen van de vrijheid. Dat is het plan geweest en het heeft fantastisch gewerkt. Iedereen van jullie is doodsbang om zelfs maar te ademen. Vertrouw ons; wij zullen jou door deze chaos en troep van wetten en straffen heen leiden.

Vrijheid en gelukkig zijn is het geen waar jij en iedereen makkelijk toegang tot zou moeten hebben. Blijf in je hart, vraag vaak en veel aan ons, en luister met je hart. Vertrouw op wat je daar voelt. Stel ja en nee vragen. Visualiseer dat je jezelf gelukkig in de toekomst ziet.

Liefde,
Jouw wij

Peter

Channel oefening: channel jouw eigen gidsing met deze simpele en gemakkelijk te gebruiken oefening:

Channelen en je eigen Missie –

De volgende simpele techniek is de manier waarop ik velen de eerste keer, en elke keer dat angst niet voor een blokkade zorgt, succesvol en correct hun eigen hogere zelf of gidsing heb laten channelen. Doe je zelf een plezier en print deze oefening uit en lees het door aangezien veel mensen de neiging hebben artikelen op de computer snel en haastig door te lezen in plaats van werkelijk elk woord goed in zich op te nemen:

Ik schrijf je om te vertellen over een manier om te channelen. Het heet de “Dear One techniek”.

Ten eerste zou ik willen suggereren naar een rustige plek te gaan waar je comfortabel en in een ontspannen staat kunt zitten, ergens waar je niet gestoord zult worden. Als je echt serieus bent ten opzichte van jouw spiritualiteit, jouw gidsbegeleiding en je spirituele natuur het respect geeft dat het verdient, ga dan even rustig zitten zonder dat je gestoord wordt door de wereld om je heen. Een belangrijkste reden dat mensen er soms niet in slagen deze oefening te doen is dat ze te bezorgd zijn over andere dingen van de dag en daardoor niet in het hier en nu komen dat nodig is om zich te verbinden.

Als de plek en rust gevonden zijn, ga dan voordat je gaat schrijven rustig zitten en doe voor 15 minuten de HU oefening - http://www.eckankar.org/hu.html - De HU hoort bij geen enkele religie of spiritueel pad. Het is onvoorwaardelijk voor iedereen.

Dan kun je ofwel op papier of via de computer of hoe dan ook schrijven of typen – “Dear One,” Waar jouw gidsing ook vandaan komt ze refereren tot jou als de “Dear One”. Vanaf daar begin je te schrijven of te typen wat er als boodschap aan je wordt doorgegeven, hoe je de boodschap ook ontvangt. Stop tijdens de boodschap niet om het te beoordelen, en probeer niet bij te gaan werken of de spelling te controleren of wat dan ook. Dit is de andere helft van de geest (de analytische kant) die de controle probeert te hebben. Al deze dingen kun je doen wanneer je klaar bent. Blijf schrijven wat je ook doorkrijgt en stop niet tot dat jouw gidsing aftekent. Tijdens dit vrij te laten opkomen schrijven laat je ook continue je pen of potlood op het papier en laat alles gewoon komen en zijn.

Je zal misschien het beste kunnen beginnen met iets als, “Het meest belangrijke voor jou om nu te weten is…” puur om een begin te maken. Jouw geest zal proberen er tussen te komen of je zal verward kunnen raken. Denk niet na over deze dingen. Vraag jezelf niets af. Denk niet na over of je het wel goed doet. Het beste motto hiervoor is “Just do It”, doe het maar gewoon. Als iets gebeurt wat je laat stoppen, begin dan gewoon opnieuw met het schrijven van “Dear One,” en ga dan verder. Wanneer je klaar bent zou je een afsluiting kunnen channelen, kunnen doorkrijgen,  als “With Great Love”, om daarna de naam van het wezen of de wezens waarmee je gecommuniceerd hebt te channelen.

Als je dit een of twee keer per dag doet voor 10 - 15 minuten, zal het binnen een korte periode snel meer vertrouwd worden. Het leren vertrouwen zal afhangen van jou en je connectie. Dat is waarom ik hier in het begin bij ben, om je zo te helpen de informatie die je doorkrijgt te bekijken, aangezien ik met elk persoon en diegene zijn/haar gidsbegeleiding kan werken. Enige confirmatie zal je hierbij in het begin helpen met het opbouwen van je zekerheid en zelfvertrouwen van je eigen kunnen. Het helpt je meer zelfstandig en voorwaarts in dat proces te komen in plaats van dat je zonder hulp een excuus in je onzekerheid zou kunnen vinden om het niet te doen.

Eis altijd dat alleen diegenen die voor jou hoogste goed aanwezig zijn en diegenen die alleen het hoogste dienen, door jou heen mogen channelen. Sommigen zullen hun hogere zelf channelen, het deel van hen dat verbonden is met elke andere ziel en met de Creator zelf. Sommigen hebben meer specifieke missies om berichten voor of van de planeet te channelen, voor specifieke groepen van wezens op de planeet, of voor de licht werkers in het algemeen.

Wanneer je zeker bent in het proces kan je vragen gaan stellen die je het beste op kan schrijven om daarop vervolgens de antwoorden te channelen, waarbij je weer begint met "Liefste". Om je eigen aangeboren talenten van dit contact kunnen leggen te versterken kun je jouw gidsing om een antwoord vragen wanneer je een beslissing hebt te maken of gedurende de gehele dag. Zal ik iets blauw's of groens dragen vandaag? Zal ik die weg naar mijn werk nemen of juist die weg? Zal ik naar MacDonald’s gaan voor de lunch? Zal ik de kip of de hamburger nemen? Dit is van moment tot moment met gidsbegeleiding werken, en dit beide versterkt de kanalen tussen jou en je gidsbegeleiding.

Als je slechts net aan een ja of nee antwoord krijgt bij dit soort vragen, met de tijd zal je in staat zijn om met elke situatie om te kunnen gaan waarmee je geconfronteerd wordt door simpelweg hulp en antwoord aan je gidsing te vragen. Constante beoefening bouwt aan jouw mogelijkheid te kunnen horen, zien, en te vertrouwen.

De gidsen zullen je vrijwel nooit iets vragen te doen dat niet een deel is of beslaat van jouw spirituele eigenschappen en vaardigheden. Je hebt altijd het recht om hetgeen je doorkrijgt te verifiëren, en gebruik dat recht ook altijd, door middel van drie keer te vragen / eisen “In de naam van het allerhoogste, klopt hetgeen wat ik doorkrijg, is het correct?

Ja, er zijn andere entiteiten daar die graag spelletjes spelen, maar met deze oefening doe je niet aan trance channelen, en zolang je intentie puur is zal niets instaat zijn jou lastig te vallen.

Read the other lessons in the Connecting with Guidance section after you have done (not ‘tried’) the channeling technique a few times.

Lees de andere lessen in het "connecting with guidance" gedeelte nadat je de channeling techniek een aantal keren hebt gedaan (niet geprobeerd maar gedaan). Ik ben altijd hier om jou persoonlijk en individueel te helpen met deze oefening tot dat je zelf gewend ben geraakt aan en met het gebruik ervan. De meeste mensen waar ik mee werk hebben de eerste keer 90 procent van de channeling goed kunnen ontvangen. Ik zal je graag, mocht je dat wensen, de resultaten van je eigen inspanningen overleggen. Sommigen van jullie hebben specifieke berichten voor deze groep, en anderen weer gerelateerd aan de talenten, vaardigheden, missie die je met je mee hebt genomen naar dit leven. Hiermee kan ik je ook helpen mocht je dit soort assistentie op prijs stellen.

Het sleutelwoord is hier weer "jou helpen". Je hebt er niets aan als je simpelweg van mij hoort wat je missie is aangezien zonder je eigen werkelijke verbinding er een kleine kans of zelfs geen kans is dat je deze missie ook daadwerkelijk zal kunnen gaan doen.

Boven alles, veel plezier!
Lach en wees wel,

Peter