Main Menu
Search Site

powered by FreeFind
Channelen Les #7 Losse stukjes
Channelen – Les #7 – Losse stukjes
Door Peter Farley www.4truthseekers.org

Met het schrijven van het Waking Dream boek en het gebruik van de Waking Dream Kaarten werd duidelijk dat diegenen die de simpele boodschappen die hun gids begeleiding probeerde aan te geven niet konden interpreteren eigenlijk continu op zoek waren naar antwoorden die ze zelf al hadden ingevuld waarvan ze dachten dat ze de juiste waren en deze dus ook van de gids begeleiding verwachtte.

Dit manifesteert zich op een manier dat alle channelingen die aansluiten bij hun eigen verlangen als goed worden gezien, en de overigen als van de darkside afkomstig. Iets channelen dat je niet wilt horen is een manier om werkelijk te duiden dat je op het juiste spoor bent. De gids begeleiding zal nooit grof of gemeen zijn, maar zullen ons vaak als liefdevolle maar sterke en directe ouders behandelen om ons zo slechts aan te bevelen vanuit onze vrije wil een ander pad te kiezen, wijzere beslissingen te maken, of om ons simpelweg te vertellen wat de werkelijke weg 'werkelijk' is. Wat we daarmee doen is aan ons te beslissen en te ondernemen.

Een ontspannen houding tegenover hetgeen je channeld is het grootste geheim van al. Begrijpen dat je gids begeleiding alleen het hoogste goed in gedachten heeft en dat het hoogste goed van allen het belangrijkste zou moeten zijn dat in onze harten en onze gedachten leeft terwijl we aan het channelen zijn, onze moment tot moment gids begeleiding uitoefenen en ons iets wordt gevraagd waarvan wij de reden nog niet helemaal begrijpen, en natuurlijk ook daarbuiten.

Onze gids begeleiding heeft het beter met ons voor dan wij vaak met onszelf, en als we gewoonweg toestaan deze oneindige wijsheid zich met ons te laten delen, dan zal het leven een veel positievere en grotere uitdaging en avontuur zijn in plaats van de strijd of de zwaarte van het leven zoals de meeste het leven tot nu toe gewend zijn. Het leven wordt dan een spel. Verrassing, onze gids begeleiding heeft zelfs een gevoel voor humor en plezier en wil dat ook graag met ons delen en kan dat ook met ons delen als onszelf niet te zwaar serieus nemen. Een groot gevoel voor humor is een van de manieren waarop grote spirituele reuzen zich onderscheiden – humor is gebaseerd op het erg oude woord voor God – HU; zoals ook HU mility (nederigheid), een ander sleutel ingrediënt voor alle spirituele personen.

Maak niet de fout om van iemand die in zijn kracht staat en weet tot wat hij of zij verbonden is te denken dat ze arrogant zijn, die gedachte staat ver van de werkelijkheid. Arrogantie is een façade opwerpen of een niet juiste uiting van macht, de angstige die zijn angst verbergt met bravoure, de zwakke en onzekere die met machogedrag de onzekerheid en zwakte verhuld.

Hogere spirituele wezens Channelen vergt nederigheid, aangezien zij nooit zouden toestaan hun energie te laten gebruiken door iemand die niet nederig is en niet weet tot wat hij of zij verbonden is.

Ten tweede, bewaar al je oordelen over hetgeen dat je channeld totdat je klaar bent, nogmaals, dit is het denken dat in controle wil zijn. De werkelijke spirituele waarden zijn weinig bekend, weinig beschreven, als weinig gewaardeerd op deze planeet. Het maakt niet uit waar we vandaan komen of hoe we dingen zien, als we nog steeds onder de invloed van de matrix staan is dit waar onze instinctieve beoordelingen en meningen vandaan komen.

De New World order heeft ons goed geprogrammeerd om vooral niet van de christelijke basis lijnen af te wijken, angst te hebben voor de druk van de groep, en onderdrukt te worden in werkelijke spontane gevoelens vanuit ons hart. De gids begeleiding zal op moment van het doorgeven niet altijd een reden geven voor waarom iets wordt gevraagd dit zorgt ervoor dat we vertrouwen en geloof opbouwen in wat we doorkrijgen en blindelings opvolgen, zo weten we dat het nooit iets zal zijn dat tegen onze werkelijke spirituele natuur ingaat.

Ook het vergelijken of beoordelen van onze missies tegenover missies van anderen is onzin. Wij zijn de beste ons die we kunnen zijn en niemand anders in de creatie heeft sommige van de dingen die ieder weer uniek maakt in dit gezamenlijke samenwerken om het duister af te weren. En als we opstaan met de moed en overtuiging om te doen wat we hier kwamen doen, al is onze missie bijvoorbeeld het legen van toiletten, dan doen we wat 97 procent van de zielen die naar deze planeet zijn gekomen niet kunnen zeggen dat ze hebben gedaan – dienen.

Als laatste, de antwoorden zijn makkelijk. Het is het vragen en het leren hoe de vragen te stellen die we beantwoord willen hebben wat de werkelijke test is van hoe goed we kunnen channelen en hoe goed we onze gids begeleiding volgen. Het is allemaal één groot spel van Jeopardy (quiz spel). Als je de vraag op de ene manier stelt, dan zal de gids begeleiding het op die manier beantwoorden. Als we de vraag anders stellen of een ander element eraan toevoegen, dan zal de gids begeleiding het zo beantwoorden. Wat is het dat we werkelijk willen weten en hoe kunnen we het beste de vraag stellen om af te kunnen stemmen op het benodigde of gezochte antwoord.

Het Waking Dream boek en de Waking Dream kaarten die erbij zitten en thuis zelf in elkaar gezet kunnen worden trainen precies deze vaardigheid. Ze leren en laten ons ook zien hoe het leven een spel is en dat de spirit 24 uur per dag en zeven dagen per week met ons communiceert, als we dit spel maar leren spelen, vragen op de juiste manier leren te stellen, en onze ogen en oren openhouden voor de antwoorden die de spirit om ons heen plaatst.

Het is een simpele gids voor wat betreft hoe de spirit in dit leven met ons communiceert. Het boek is het zeker waard te lezen, en gratis te downloaden in het bestanden gedeelten van de Yahoo groep.

http://groups.yahoo.com/group/4truthseekers/files

Veel plezier, Peter