Main Menu
Search Site

powered by FreeFind
Aarde aan het Balanceren: De Komende Aarde Veranderingen
Mij is gevraagd om deze boodschap van het planetaire bewustzijn van de Aarde op te schrijven. Accepteer het of verwerp het zoals je zelf wilt.
 
Mijn Geliefde Kinderen,
 
Weet altijd hoeveel er van je gehouden wordt door Dat wat heeft geprobeerd jullie comfort en voeding te geven, net als er ook zoveel van jullie gehouden wordt door Dat wat jullie gecreëerd heeft. Het probleem nu is dat jullie gekozen hebben om je te gedragen als verwende kinderen, en veel daarvan draagt weer door in de kinderen die jullie zelf weer gecreëerd en opgevoed hebben, en die nu zoveel van hun wereld maar voor lief nemen zonder veel terug te geven.
 
Het zijn jullie die gekozen hebben om mij Moeder te noemen, en zoals het een goede moeder betaamd is het tijd voor mij om in te grijpen in dit verstorende gedrag voordat jullie en jullie hele soort alles verwoesten wat jullie in feite ondersteunt en nodig is voor jullie bestaan hier op dit fysieke vlak. Moeders zijn in deze dagen diegenen die het meeste lijden onder een chronische vermoeidheid. Deze ziekte is het resultaat als een persoon teveel van zichzelf weggeeft zodat ze niet langer iets om te geven hebben, of zelfs niets meer bewaard hebben om zichzelf te kunnen onderhouden.
 
Onze Aarde Moeder voelt zich precies zo. Ik heb toegestaan dat jullie namen, namen, namen en namen zonder dat jullie ooit iets terug gaven aan mij, reagerend met dezelfde onvoorwaardelijke liefde die ik jullie heb laten zien, en die altijd nodig was om al het leven op deze planeet te ondersteunen. Jullie hebben genomen van de onvoorwaardelijke liefde van jullie moeder totdat ze helemaal droog is komen te staan en geen liefde meer overhad om Haarzelf te kunnen ondersteunen.
 
En voor haar om te overleven, moet Ze nu de volgende stap nemen in haar eigen evolutie. Dit is de ascensie naar een hogere dimensionale toestand die het mogelijk maakt dat ze wordt herboren en weer vernieuwd wordt zodat ze opnieuw in staat is om weer hoger dimensionaal leven te ondersteunen.
 
Dit is niet een weglopen van de verantwoordelijkheid voor haar kinderen die een Moeder heeft. Het is gewoon een noodzakelijke stap in haar eigen her-evolutie terug naar de "bron van alles wat is". En om haar kinderen te kunnen ondersteunen, moet een moeder in staat zijn om haarzelf te ondersteunen in een vorm die zowel haarzelf als haar kinderen kan verzorgen.
 
De komende Aarde veranderingen waar zoveel over geschreven is als je tenminste de moeite genomen hebt om je te interesseren voor je eigen toekomst, zijn inderdaad een zeer reëel feit voor de zeer nabije toekomst - een toekomst die jullie allemaal veel zorgen en spanning gaat geven als je niet zelf ook deze gelegenheid gebruikt om jezelf te laten waarschuwen voor deze toekomst.
 
Deze veranderingen zijn niet bedoeld om jullie wat aan te doen of iets anders te tonen dan de grootste liefde die Ik voel voor jullie als mijn kinderen. Maar zij zijn een noodzakelijke stap in het schoonmaken van mijn eigen innerlijk Wezen om deze wonderlijke en opwindende stap terug te maken naar mijn thuis waar Ik ook vandaan kwam. Het is een zeer belangrijke reis voor ons allemaal als we verkiezen ons ervan bewust te zijn en de noodzakelijke stappen nemen die ons eigen Bewustzijn doen voortgaan naar het samengaan met Dat wat Eeuwig is.
Leven voor Mij is een zaak van creatie, van geboorte, van leven en eventueel dood (zoals jullie dat noemen). Planetaire en Galactische levensvormen bestaan net als jullie in een gemeenschappelijke substantie die een beperkte levensduur heeft in termen van bestaan op de lagere vlakken. WIJ hebben echter ook een oneindig Bestaan in het grotere plan. Net als degenen die het meest in afstemming zijn met het planetair bewustzijn wat ik vertegenwoordig gezegd hebben, Wij zijn inderdaad allemaal Eén, en in die Eenheid bestaan we allemaal samen. Het wordt alleen van ons gevraagd dat we al het leven respecteren net alsof het Onszelf was, omdat het feitelijk zo is.
 
Jullie hebben dat niet gedaan, ondanks alle kansen die jullie gegeven zijn en alle pogingen om jullie wakker te maken. Ondanks alle tekenen en waarschuwingen die jullie zijn aangeboden, hebben jullie gekozen om blindelings jullie eigen wil te volgen zonder enig respect voor de planeet waarop jullie leven, of voor het Hogere Goed. Noch hebben jullie aan al de anderen gedacht die samen met jullie deze wonderlijke en kleurrijke ruimtes delen, noch aan de toekomstige generaties die na jullie komen.
 
Sommigen van jullie proberen de schuld af te schuiven op de grote invloed van de controllers die jullie geschiedenis bepalen en die nu proberen om jullie geheel te controleren en alle dingen die bestaan op deze planeet, en zelfs deze hele hoek van het Universum op dit moment. Het is een moeilijke strijd geweest voor jullie zonder de volle kennis van jullie glorieuze geboorte in de Vader, en alle wonderen van het Universum die jullie nog niet kennen. Maar je kunt niet zeggen dat de informatie niet voor jullie allemaal beschikbaar was, door de wijsheid van jullie hart of door het delen van kennis door diegenen die gezonden zijn om jullie te leiden door dit doolhof van de derde dimensie wereld.
 
Persoonlijke verantwoording voor wat er gebeurt is niet opgepakt door de massa's omdat zij zich willoos overgeven om geleid te worden door wat het makkelijkst was en de weg van de minste weerstand kozen. Dat heeft jullie geleid naar de plaats waar jullie nu zijn, zowel als individu als groep. Wat er nu plaats vindt is het bieden van een keuze aan jullie individuele bewustzijn die zich vrij wil maken van de slaaf mentaliteit die jullie tot dit punt gebracht heeft. Het is een mentaliteit die jullie leidt, net als mijn andere kinderen de Lemmings, om naar jullie eigen ondergang te marcheren zonder vragen.
 
Het enige wat er overblijft is jullie individuele keuze of jullie me volgen naar deze wonderlijke toestand van hogere dimensie waar het leven opnieuw zal beginnen, of dat jullie zullen kiezen om jullie verbindingen met de fysieke dingen vast te houden en een leven te leiden in afscheiding van Mij in een nieuwe en zeer veel minder wonderlijke plaats dan die ik voor jullie probeerde te voorzien.
 
Opnieuw, de keuze is nu aan jullie individueel. Het is tijd voor mij om jullie uit je warme en comfortabele nest te schoppen en zien of jullie de kracht hebben om op jezelf te kunnen vliegen, of jullie vallen op de grond verwondt door jullie eigen onbekwaamheid en gebrek aan behoefte om te ascenderen naar de hoogten van jullie eigen eeuwige wezen.
WEES GEWAARSCHUWD: Wat jullie nu plaats zien vinden op de planeet is niet het gebruikelijke rommelen en steunen van een Aarde in een constante stroom. Zij zijn inderdaad een waarschuwing, een escalatie van de zelf-schoonmaak van mijn Wezen die plaats MOET vinden zodat Ik Zelf deze ascensie kan maken.
 
De tijd loopt snel af en jullie Aardse comfort zal niet veel langer blijven. Als je niet in staat bent, of fysiek niet sterk genoeg bent om te groeien en je aan te passen aan deze veranderingen, dan zal je niet in staat zijn om hier veel langer te blijven. Dan is de tijd gekomen voor jou om te gaan, en inderdaad zullen veel van jullie in deze tijd gaan als de kritieke sprong naderbij komt.
 
Mijn lieve kinderen, de Maya's, probeerden jullie lang geleden al te waarschuwen voor deze gebeurtenissen en lieten voor jullie de waarschuwing ingebed in hun kalender achter, dat we in het jaar 2012-2013 deze wonderlijke gebeurtenissen plaats zien vinden. Het proces is al begonnen en kan niet meer terug gedraaid worden. Dit is de beslissing van de spirituele hiërarchie, Zij hebben hun kinderen vele mogelijkheden en voorbeelden gegeven hoe ze zouden kunnen veranderen. Nu zijn het alleen diegenen die deze quantumsprong willen en intact kunnen maken die met Mij zullen zijn in de hogere toestand waarin Mijn Wezen wordt hersteld en het leven zal opnieuw welkom zijn op Mijn oppervlak.
 
Er is niet veel meer dat ik nog kan zeggen, alleen dat er van jullie gehouden wordt, dat jullie ALLEMAAL geliefd en gekoesterd worden meer dan je fysieke of emotionele toestand je toestaat te begrijpen. Niets wat er gebeurd moet als iets anders beschouwd worden dan een poging om de hele Schepping de volgende stap in zijn evolutie te laten maken. Het is niet persoonlijk. Het is alleen geïncarneerde LIEFDE.
 
Ik ben en zal altijd jullie beschermer en verdediger zijn, en jullie eeuwig liefhebbende Moeder Wezen.
 
Peter Farley is een in Australie geboren journalist, schrijver, leraar en metafysische onderzoeker en spirituele healer. Hij is auteur van het boek wat binnenkort uitkomt "Waar was jij voor de boom van leven?" - de geschiedenis van de buitenlandse interactie met de Aarde in het verleden, nu en in de toekomst; speciaal zijn rol in de formatie van de globale samenzwering die bekend staat als de New World Order.